Privacy beleid

Maartens automatisering verzameld, verwerkt en beheert privacy gevoelige gegevens. Denk hierbij aan uw eigen gegevens (als u klant bent, was, of een offerte hebt gevraagd). Gegevens die verwerkt en bewaard worden door uw website / email (als u bij mij een hosting account heeft). Gegevens die uw programma gebruikt om te functioneren, en data die daaruit voortkomt.

Uw gegevens als (ex)klant of aanvrager van een offerte.

Uw gegevens zijn: uw naam, bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats, email, website en mogelijk nog andere relevante gegevens.

De gegevens worden gebruikt om u een offerte, factuur of andere correspondentie te sturen.

U mag deze gegevens ALTIJD opvragen, en laten wijzigen. Sterker nog het up-to-date houden van deze gegevens is verplicht en staat ook in de voorwaarden.

U mag mij ook altijd verzoeken om uw gegevens te vernietigen. Mocht u nog klant zijn, dan sturen wij u mogelijk eerst een eindnota.

Sommige gegevens van u (facturen etc...) mogen de eerste 7 jaar niet worden vernietigd vanwege de fiscale wetgeving.

Uw gegevens worden bewaard in een veilige omgeving, welke niet toegankelijk is zonder de juiste gegevens.

Uw gegevens worden NIET voor andere doeleinden gebruikt als waarvoor ze bedoeld zijn.

Uw gegevens worden NIET doorverkocht, uitgeleend of doorgegeven aan een derde partij, behalve; als een bevoegde (overheid) instantie dit eist, bij rechtelijke dwang of als u niet voldoet aan uw betalingsverplichting(en). In het laatste geval gaan uw gegevens naar een incassobureau.

Gegevens die verwerkt en bewaard worden door uw website / email (als u een hosting account heeft).

Al deze gegevens worden bewaard op een veilige server in een veilig (niet publiekelijk toegankelijk) data centrum.

Om uw eigen site en aanverwante diensten te onderhouden krijgt u toegang via een administatie paneel, of anders (ftp, ssh enz...). Al deze diensten zijn alleen toegankelijk met de juiste gegevens (login, wachtwoord). U dient deze zelf frequent te wijzigen, en u dient geen gemakkelijk te raden wachtwoord te gebruiken.

Ik raad u ook aan om uw pc dagelijks te scannen op virussen en andere gevaarlijke software., ook als u denkt dat er niets aan de hand is.

De wachtwoorden blijven (na aanpassing) geheim. Ook ik kan deze niet zien. Mocht u echt nergens meer bij kunnen, heb ik wel de mogelijkheid om uw wachtwoord te resetten.

Elk e-mail adres kunt u een apart wachtwoord geven. De gegevens die op de server(s) staan zullen niet door mij worden bekeken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Ik geef ook niemand anders toegang tot deze gegevens, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Ik bewaar wel logboeken, die o.a. aantonen, wie wanneer ingelogd is, wat bepaalde scripts doen en fouten die worden veroorzaakt. Ik zal deze logboeken enkel gebruiken om problemen op te sporen. Ook worden deze logboeken niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Indien u met uw website zelf gegevens verwerkt, dient u ook aan uw publiek mede te delen wat u doet met deze gegevens, waarom u ze vraagt, en hoe men deze kan aanpassen, inzien of verwijderen.

Een zeer dringend advies is om uw website te beveiligen met een cerificaat (https), verbinding.

Gegevens die uw programma gebruikt om te functioneren, en data die daaruit voortkomt.

Als uw een programma draait (interactieve website), van maartens automatisering of een derde partij, ga dan goed bekijken wat het programma verwerkt aan gegevens. Zorg dat deze gegevens niet zomaar toegankelijk zijn voor het publiek. Bij een programma van maartens automatisering worden gegevens versleuteld opgeslagen, dit moet u ook controleren als u een programma van een derde partij gebruikt.

Cookies, zijn ook gegevens! U dient uw bezoeker (en wij ook bij deze), te verwittigen waarom u een cookie wilt plaatsen, en wat daarvan het doel is. Uw site hoeft zelf geen cookies te plaatsen, maar dit kan ook een derde zijn. Bijvoorbeeld een dienst van Google, of andere adverteerder.

Meer uitleg over de reden:

Waarom heb ik uw gegevens nodig?
  • Het verlenen van toegang tot deze website en diensten.
  • Het laten werken van handige functionaliteiten op deze website.
  • Het aangaan en uitvoeren van uw overeenkomst met mij, zodatik weet op welke diensten u recht hebt.
  • Het opnemen van contact, voor hulp, facturen, offertes of overige correspondentie.
  • Het behandelen van een klacht, dus schroom niet!
  • Het beveiligen / bewaken van diensten en het bestrijden van fraude, hackpogingen en andere problemen.

Als ik meer gegevens nodig heb, dan in deze privacy verklaring staat, dan zal ik daar specifiek toestemming voor vragen.

Registreren van een domeinnaam

Ik registreer altijd een domeinnaam op eigen naam, u bent en blijft (zie onze voorwaarden) de eigenaar. Maar op deze manier is het administratief makkelijker, EN hoef ik uw gegevens niet door te geven aan de registar. Mocht u er toch op staan om de domeinnaam op uw naam te zetten, dan kan dat natuurlijk ook!

Privacy
Voorwaarden
Verwerking
Privacy
Contact
Sitemap

Meer gegevens op de contactpagina
Volg mij op Facebook
Actief sinds 2012 (12 jaren) voor zowel particulieren als bedrijven.